CARAGOL DE TERRA (CARGOLS)

A Catalunya, Mallorca i al País Valencià hi ha una gran tradició gastronòmica al voltant dels caragols de terra. Les espècies més recol·lectades i criades són:

CARGOLS FACE

Helix aspersa: Caragol bover, caragol moro, bou.

Otala punctata: Cargol cristià, caragol jueu, bocanegra.

Cepaea nemoralis: Regina.

Eobania vermiculata: Caragol pedrenyer.

Pseudotacea splendida: reineta, carragina.

Theba pisana: Caragolina, avellanenc. (En sentit extricte).

Cernuella virgata: Caragolina, avellanenc. (En sentit extens).

Iberus gualterianus alonensis: Vaqueta, vaqueta serrana. El caragol més apreciat en gastronomia al País Valencià i a les Terres de l’Ebre.