Varietats i espècies d’arròs:

Existeixen dues espècies cultivades, la varietat asiàtica, que es cultiva en major grau i de la qual hi ha més diversitat, i la varietat africana. Ambdues han seguit un procés de domesticació per part de l’home al llarg dels anys. De la varietat asiàtica s’han buscat i seleccionat els grans més grans fins a obtenir l’espècie Oryza sativa, que per la seva banda ha donat lloc encara a tres races diferents: Índica, Japònica i Javànica, que actualment es creuen entre elles per a obtenir els actuals cultius de Oryza sativa per tot el món. La varietat africana, Oryza glaberrima, es va obtenir a partir de dues espècies silvestres.

10337689_285211284989003_3986357408034986274_n

Hi ha diverses varietats i tipus d’arròs conegudes amb els noms de rodó, bahia (arrodonit, més blanc i un cop cuit una mica més pegat que el rodó), arròs bomba (arrodonit, s’infla molt més i absorbeix més els sabors que el rodó, un cop cuit queda molt menys solt que el rodó i el bahia. Aquest gra és típic als Països Catalans i, tot i que al País Valencià se n’estava perdent la producció, ara s’intenta recuperar), llarg (Oryza longistaminata), thai bonnet (llarg i prim), tainato (llarg, però una mica menys que el llarg estàndard), balilla, bell-lloc, bombita, bombó, francès, sénia o sollana, entre molts d’altres.

Oryza barthii
Oryza latifolia
Oryza punctata
Oryza rufipogon

Varietats dels Països Catalans

Altres varietats endèmiques al País Valencià:

– l’arròs Benlloc. És un gra rodó amb una espiga molt espessa.
– l’arròs Amonquilí o Monquilí. Actualment se’n conrea poc.
– l’arròs Metussaca. És de gra petit i llarg.
– l’arròs de peix. És de color groc i adequat per aguiar amb oli.
– l’arròs del saüc. Un arròs amb denominació d’origen a Gandia.
– l’arròs Panxa blanca. Un arròs amb denominació d’origen a Muro d’Alcoi

A Catalunya, la zona amb més tradició de cultiu d’arròs és el Delta de l’Ebre, que té la Denominació d’Origen Protegida (DOP) arròs del Delta de l’Ebre des de 1989, amb sis varietats autoritzades: bahia, bomba, montsianell, sènia i tebre; i la denominació arròs ecològic del Delta de l’Ebre Riet Vell, amb les varietats arròs blanc ecològic, arròs bomba ecològic i arròs integral ecològic. A la comarca del Baix Ebre (al Delta de l’Ebre) es produeix encara arròs (bomba, marisma, etc.) de manera artesana i tradicional amb molí de fusta. També es cultiven arrossos de bona qualitat, entre els quals destaca el bomba, a l’Empordà.